Veelgestelde vragen

Het schoolbestuur van LKSD heeft het vaste voornemen om voor deze toekomstvisie te kiezen. We stellen vast dat we met onze huidige structuren onvoldoende antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen die op onze scholen afkomen. We zien dat we samen sterker staan dan alleen.

Alvorens definitief te beslissen vragen we naar een gefundeerd advies met betrekking tot dit plan: welke kansen zie je in de plan? Welke bezorgheden zijn er? Zoals het plan er nu ligt hebben we twee jaar om dit traject te lopen, wat vind je belangrijk in de manier waarop we dat doen?
Dat advies neemt de raad van bestuur in overweging bij de uiteindelijke beslissing en het plan van uitwerking.

Wanneer ouders, leerlingen en leerkrachten een gefundeerd advies over onze toekomstvisie hebben gegeven. De Raad van Bestuur neemt de definitieve beslissing en hoopt dit te doen in januari 2020.

Niet alleen de invulling van de tweede en de derde graad is vaag. Ook de invulling van de eerste graad is bewust vaag gehouden. We willen de bekommernissen en verwachtingen van leerlingen, leerkrachten en ouders verzamelen. Aanvullend willen we deze visie samen omzetten in een concreet plan. We laten voorlopig alle opties open voor de tweede en derde graad. Uiteraard hebben daar al over nagedacht.
Die keuzes zijn daarnaast ook afhankelijk van het feit of ook andere Leuvense scholen wensen mee te werken aan dit plan. Indien er scholen meewerken met een tso of een bso aanbod, zijn er meer mogelijkheden.

Die keuze is nog niet gemaakt. Ook dat zal deel uitmaken van het uitwerkingsplan.

Omdat de eerste graad een eigen, unieke functie heeft als scharniermoment tussen het basisonderwijs en de studiekeuze voor de tweede en de derde graad. De eerste graad heeft als doel de leerling te observeren, te differentiëren en remediëren en te oriënteren. Dat willen we een eigen plaats geven.
Een uitgebreid antwoord hierop kan je terugvinden in de tekst “Waarom biedt Perron 3000 een antwoord?”

HDC, Paridaens en SPC maken deel uit van dezelfde vzw, de vzw LKSD. We hebben met andere woorden dezelfde Raad van Bestuur en we hebben al jaren een gezamenlijk directiecomité.
Op verschillende vlakken werken we reeds lang samen: financiën, ICT, omgang met langdurig afwezigheden van leerlingen, begeleiding van ex-OKANleerlingen, openbare aanbestedingen, …

We hebben drie redenen om te kiezen voor 1 september 2021. Ten eerste willen we werk maken van onze toekomst. Er wordt al vele jaren nagedacht en gezocht naar nieuwe antwoorden en aangepaste structuren op uitdagingen in Leuven. We kiezen nu om voortgang te maken. Een periode van overgang mag niet té lang duren.
Ten tweede start op 1 september 2021 ook een eerste graad school in Veltem-Beisem. Het lijkt ons goed daarbij aan te sluiten. Ten derde start op 1 september 2021 de modernisering van het secundair onderwijs in de tweede graad. Een inhoudelijk goed moment dus om met de bovenbouw van start te gaan en de organisatie daarbij te laten aansluiten.

Een eerste graad zijn de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. In die jaren bestaat er geen onderscheid tussen aso, bso, kso en tso. De doelstelling van de eerste graad bestaat eruit leerlingen te observeren, hen kennis te laten maken met een rijk aanbod van studiekeuzemogelijkheden om hen zo goed te oriënteren voor de bovenbouw.

Natuurlijk zullen er nog excursies georganiseerd worden. Uiteraard zal niet alles er hetzelfde blijven uitzien en moeten we de organisatie soms anders aanpakken. Wanneer je samen gaat wonen onder één dak moet je leren samenleven en elkaars gewoontes leren kennen. Je past je aan elkaar aan.

Het is waar dat je eigen verhaal voor een stuk stopt. Maar identiteit zit niet enkel in structuren of gebouwen. Ook hier geldt dat wanneer verschillende schoolculturen samenkomen, ze van elkaar kunnen leren. SPC wordt geen Paridaens. Paridaens wordt geen HDC. Zullen we allemaal pauze hebben tussen de lessen door zoals in HDC? Wordt de kledingregel van Paridaens soepeler? Spelen we straks allemaal spikeball zoals in SPC? … Schoolculturen geraken vermengd. Dat hoeft niet persé negatief te zijn. Culturen maken elkaar ook rijker.
Wist je dat wij ook de afgelopen jaren al van elkaars cultuur hebben geleerd? Café Frappé en Soirée Culturé. Inclusieprojecten. Fietstochten…

Neen. Iedere leerkracht en iedere directeur wil kwalitatief onderwijs aanbieden en de lat voor zijn of haar leerlingen hoog leggen. We willen leerlingen boven zichzelf laten uitgroeien. We geloven dat ons onderwijs zelfs kwalitatiever kan worden omdat we door samen te gaan meer kunnen inspelen op de noden van iedere leerling. Door voor alle leerlingen de lat hoog te leggen willen we hen laten excelleren binnen de eigen talenten en kwaliteiten. We hebben de ambitie om het beste te halen uit leerlingen én leerkrachten.